Kolejny wątek historyczny

W Polsce do recepcji kultu św. Jakuba Większego w XI w. przyczynili się w dużej mierze benedyktyni wywodzący się ze środowiska leodyjsko-lotaryńskiego. Przywiezione przez nich księgi liturgiczne, m.in. tzw. Sakramentarz tyniecki, zawierały kalendarz koloński z 2 połowy IX w. ze świętem św. Jakuba w dniu 25 lipca. Tą drogą znalazło się ono w najstarszych kalendarzach diecezji polskich. Zaliczane do festa fori obchodzone było z wigilią i oktawą. Od XIII w. kult św. Jakuba propagowali u nas szczególnie dominikanie. Obok św. Dominika i św. Tomasza z Akwinu był ich ulubionym patronem, któremu dedykowali liczne świątynie.

A.Witkowska OSU
Wezwania św. Jakuba Większego Apostoła w diecezji krakowskiej w średniowieczu

Sakramentarz tyniecki
Sakramentarz tyniecki

Sakramentarz tyniecki