Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Logo

„Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”

– taką nazwę nosić będzie międzyregionalne stowarzyszenie, które zawiązało się 25 września 2009 roku we Wrocławiu. W gościnnym (także dla idących wzdłuż Odry pątników) Hotelu Tumskim spotkało się blisko 40 osób związanych z utrzymaniem
Dróg św. Jakuba w naszym kraju. Aktualnie trwają procedury rejestracyjne, po których zakończeniu będzie miało miejsce walne spotkanie członków stowarzyszenia oraz kandydatów na członków. By zapewnić stałą możliwość przystępowania do grona „Przyjaciół…”, z czasem deklaracje członkowskie dostępne będą na stronach internetowych organizacji współpracujących ze stowarzyszeniem.

Już teraz zapraszamy!

W najbliższym czasie przygotowany zostanie także projekt planu pracy organizacji, która chciałaby się zająć m.in. wsparciem realizowanych już działań w poszczególnych regionach, wymianą informacji, koordynacją i kontaktami międzynarodowymi. Dzięki życzliwości Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” siedziba stowarzyszenia znajdować się będzie przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

W czasie spotkania wybrano także władze stowarzyszenia.
W skład zarządu weszli:
Adam Banaszak, Marian Hawrysz, Andrzej Kofluk, Emil Mendyk, Jakub Pigóra, Paweł Plezia i Krzysztof Tomczak.
Komisję rewizyjną tworzyć będą:
Katarzyna Bednarz, Marta Białokryty i Edward Czerna,
zaś sąd koleżeński:
ks. Eugeniusz Cebulski, Ryszard Konieczny i ks. Marek Kurzawa.

Zapraszam serdecznie do współpracy!

Zapraszam także na ostatni już „weekend na Via Regia”. Odbędzie się on
10 i 11 października i poprowadzi ze Lwówka Śl. przez Lubań do
Zgorzelca. Spotykamy się o godz. 9:15 pod ratuszem lub o 9:00 na dworcu
PKP/PKS we Lwówku Śl. Szczegóły niebawem na http://www.camino.net.pl i
zaprzyjaźnionych stronach. Buen Camino!

Emil Mendyk