Na Drodze

Otrzymaliśmy wiadomość od Marka Łygasa, który jest odpowiedzialny za znakowanie naszej drogi, że poprawiono już oznakowanie pomiędzy Sandomierzem i Szczaworyżem. … Więcej

Europa Compostela 2010

Kiedy Dzień Świętego Jakuba wypada w niedzielę, dany rok uważa się za Rok Święty. Tak będzie właśnie w przyszłym roku. … Więcej

Compostelle 2000

Stowarzyszenie Compostelle 2000 z siedzibą w Paryżu powstało we wrześniu 1998 roku. Składa się głównie z byłych i przyszłych pielgrzymów … Więcej