Europa Compostela 2010

Kiedy Dzień Świętego Jakuba wypada w niedzielę, dany rok uważa się za Rok Święty. Tak będzie właśnie w przyszłym roku. W Europie, a w szczególności w krajach przez które przebiegają Drogi Św. Jakuba, dla uczczenia tego ważnego wydarzenia podejmowane są konkretne działania przez wszystkie zainteresowane strony.

W 2004 roku francuscy pielgrzymi wpadli na pomysł, aby zorganizować wspólną europejską akcję, do której zapraszają również w kolejnym Roku Jakubowym. Pięć lat temu udział w niej wzięło ponad 70 różnych organizacji z kilku europejskich krajów. Łącznie przemierzono 14 000 mil oraz przygotowano ponad 200 różnych imprez towarzyszących.

Rada Europy wyraziła swoje poparcie. Papież Jan Paweł II, poinformowany o działaniach wydał z tej okazji uniwersalne przesłanie.

Ta pierwsza inicjatywa spotkała się z aprobatą i okazała się wielkim sukcesem, a w szczególności była poświęcona pokojowi i ofiarom zamachów bombowych w Madrycie.

Nowy Rok Święty 2010 zbliża się wielkimi krokami. Rok przede wszystkim wędrowania drogami do Santiago, ale także do przyszłości naszego człowieczeństwa, które dotyka głęboki kryzys zarówno w zakresie etyki, ekonomii, finansów, żywności i ochrony środowiska. W tym kontekście zorganizowano drugą edycję „EC2010”, wysłano silny sygnał i wezwano pielgrzymów do solidarności. Solidarność ludzi i ziemi – takie właśnie hasło będzie przyświecać tegorocznej akcji Europa Compostela 2010.

Hasło to wzywa do zachowania naszego dziedzictwa naturalnego, przypomina, że ścieżki Świętego Jakuba przebiegają przez szersze środowisko, woła także o bezwzględne uznanie godności człowieka.

Polscy pielgrzymi, którzy już wrócili, jak również ci wszyscy, którzy dopiero wybierają się na Camino zostali zaproszeni do wzięcia udziału w europejskim marszu do Santiago de Compostela w 2010 roku poprzez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Polsce”.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w akcję serdecznie zapraszamy!

Kolejne informacje dotyczące akcji będziemy umieszczać na bieżąco na stronie:

http://www.camino.net.pl/europacompostela/