Na Drodze

Otrzymaliśmy wiadomość od Marka Łygasa, który jest odpowiedzialny za znakowanie naszej drogi, że poprawiono już oznakowanie pomiędzy Sandomierzem i Szczaworyżem. … Więcej