Na Drodze

Otrzymaliśmy wiadomość od Marka Łygasa, który jest odpowiedzialny za znakowanie naszej drogi, że poprawiono już oznakowanie pomiędzy Sandomierzem i Szczaworyżem. Dalsze plany to uzupełnienie brakującego oznakowania na odcinku Szczaworyż-Pałecznica.
Wszystkim Znakarzom z Tarnobrzega bardzo dziękujemy!!!

Poniżej aktualny przebieg szlaku w okolicach Kargowa.