List pasterski arcybiskupa Santiago de Compostella

Grudzień 2009r.

List pasterski o duchowym przygotowaniu na Święty Rok Jakubowy kierowany do kapłanów, osób konsekrowanych i swieckich.

Ukochani diecezjanie:

Od momentu ustanowienia Świętego Roku Jakubowego istnieją świadectwa o obfitości łask odebranych przez wiernych za wstawiennictwem św. Jakuba Apostoła Starszego. W trosce o trwały duchowy ślad Roku Świętego 2010, który obchodzić będziemy po raz drugi w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa, zwracam się do Was, Ukochani Diecdezjanie, z prośbą o dobre duchowe przygotowanie się do tego wielkiego religijnego wydarzenia pamiętając, że nastepny Rok Święty obchodzić będziemy dopiero w 2021 roku.

Z wielką radością i entuzjazmem otwórzmy się na łaski umocnienia i ożywienia naszego życia religijnego, tak ważne wobec narastającej niepokojącej obojętności na wartości chrześcijańskie. By stać się duchowo gotowymi na przyjęcie łask roku jubileuszowego oraz dziękczynić za nie Bogu, proponuję:

aby piątek 18. grudnia bieżącego roku, będący trzecim piątkiem Adwentu stał się w naszej diecezji dniem postu, który ma mieć wymiar ekonomiczny, to znaczy: aby każda rodzina złożyła ofiarę na Caritas diecezjalną, by wesprzeć potrzebujących, biednych i żyjących na marginesie społeczeństwa. Ponadto proponuję, aby we środę, 30. grudnia, w wigilję otwarcia Drzwi Świętych w naszej katedrze, we wszystkich kościołach parafialnych i centrach kultu wspólnot religijnych miała miejsce godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, zwana – Godziną Świętą. Ustalenie ram czasowych adoracji przekazuję poszczególnym odpowiedzialnym w parafiach ze wskazaniem, iż ma się ona wpisać w kalendarz tego dnia.

Jeśli adoracja nie mogłaby się odbyć we środę, proszę przenieść ją na inny dogodny, ale niezbyt odległy termin.

Często doświadczając braku właściwych słów dla wyrażenia uczuć, posługujemy się znakami, gestami czy symbolami. Pragnę, aby post i adoracja były widomymi drogowskazami na rozpoczynający się Rok Święty.

Podtrzymywanie tradycji obchodów roku jubileuszowego, które wywarło znaczący wpływ na dzieje naszej parafii jest szczególną wartością i dobrem i pragnąłbym, aby przyczyniały się one do nieustannej formacji naszych dzieci młodzieży, dorosłych, osób konsekrowanych, jak również przybywających z najodleglejszych storn pielgrzymów.

W tym Roku Świętym będziemy wzmacniać się w głoszeniu dobrej nowiny i wszystkie nasze potrzeby i prośby kierować do Miłosiernego Boga za wstawiennictwem przyjaciela i świadka Chrystusa, św. Jakuba Apostoła.

Z biskupim pozdrowieniem i błogosławieństwem

+ Julian Bario Bario,

Arcybiskup Santiago de Compostela