Oznakowanie Drogi

Przyszły kolejne informacje od kolegów zajmujących się oznakowaniem Drogi na odcinku z Sandomierza do Pałecznicy. W kilku miejscach, gdzie nie było na czym namalować znaków, koledzy przywieźli rurki stalowe i na nich namalowali znaki. W  sumie przejechali około 2500 km ( na ok. 140 km odcinku!).  W najbliższym czasie szlak zostanie „rozpisany”, podzielony na etapy, a informacje te zostaną udostępnione nam wszystkim.

A tu fragm.:

Chcieliśmy oficjalnie poinformować, że Droga Jakubowa w stronę Krakowa jest już właściwie oznakowana!!! Przynajmniej do Pałecznicy (a nawet kawałek za!!!).

W ubiegłym tygodniu pomimo 5-cio stopniowego mrozu, udało nam się zakończyć znakowanie Drogi, a także dokonać pomiaru trasy i zapisu śladu na odbiorniku GPS. Teraz „po obrobieniu” będziemy mieć dokładny pomiar długości i przebieg Drogi.

Buen Camino!

Zespół Znakarzy

z tarnobrzeskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
i Oddziału PTTK Tarnobrzeg i Sandomierz
Mieczysław Winiarski
Szczepan Zaliński
Wiesław Grdeń
Marek Łygas