Orędzie Benedykta XVI z okazji inauguracji Roku Jakubowego

Drodzy pielgrzymi!

Poniżej znajdziecie tekst orędzia Benedykta XVI, przekazanego na ręce Arcybiskupa Santiago, Juliana Bario Bario z okazji otwarcia drzwi świętych (Puerta Santa) i inauguracji roku świętego 2010.

Tekst orędzia możecie również ściągnąć na dysk lub umieścić na swojej stronie internetowej, do czego zachęcam. Plik PDF do pobrania TUTAJ. Za tłumaczenie serdecznie dziękujemy O.Romanowi Wcisło.

Do Jego Ekscelencji Juliana Barrio Barrio
Arcybiskupa Santiago de Compostela

1. Z okazji otwarcia Drzwi Świętych, która to uroczystość zapoczątkowuje Jubileusz Jakubowy 2010, przesyłam serdeczne pozdrowienia Waszej Ekscelencji i wszystkim uczestnikom tej wspaniałej ceremonii. Pozdrawiam też pasterzy i wiernych tego lokalnego Kościoła, który, poprzez swój długowieczny związek z apostołem Jakubem, sięga swymi korzeniami Ewangelii Chrystusowej i ofiarowuje ten duchowy Skarb swoim synom, pielgrzymom z Galicji, z innych miejsc Hiszpanii, z całej Europy oraz z najbardziej odległych stron świata.

więcej:

http://mypielgrzymi.com/2010/01/07/oredzie-benedykta-xvi-z-okazji-inauguracji-roku-jakubowego/

https://sandomierz.wordpress.com/2009/12/31/1473/