Kościół św. Jakuba w Sandomierzu

Na portalu

Cuda Polski

pojawił się artykuł n.t. Kościoła św. Jakuba w Sandomierzu:

Sandomierski kościół dominikanów pod wezwaniem św. Jakuba jest najstarszą zachowaną budowlą sakralną w tym mieście.

Stoi na południowo-wschodnim stoku wzgórza nazywanego Staromiejskim lub – od jego patrona – Świętojakubskim. Jest siedzibą najstarszego w Polsce, po krakowskim, konwentu dominikańskiego. 2 czerwca 2001 r., po 137 latach nieobecności, bracia dominikanie powrócili, jak to mówią potocznie sandomierzanie, „do Jakuba”.

Z kościołem wiąże się wiele na poły legendarnych, na poły prawdziwych opowieści. Najbardziej znaną jest ta o męczeńskiej śmierci 49 dominikanów, zamordowanych podczas najazdu tatarskiego zimą 1259 roku. Później odnotowywano liczne przypadki „pojawiania się” zakonników, mających jakoby w trudnych chwilach strzec klasztoru.

Pierwszy kościół

W 1990 r. odkryto ślady istnienia starszego, przed dominikańskiego kościoła. Natrafiono na fundamenty oraz ponownie wykorzystane elementy konstrukcyjne i dekoracyjne. Świątynia ta była kamienna, jednonawowa, nie większa niż obecny kościół. W związku z tym, iż brak źródeł pisanych na ten temat, badacze przyjmują, że został on wzniesiony prawdopodobnie na długo1191 rokiem. Wiadomym jest zaś, że biskup Iwo Odrowąż sprowadził do niego około 1226 roku dominikanów. Parafia została przeniesiona do nowo wybudowanego kościoła św. Pawła. Zakonnicy uznali go za niezdatny do adaptacji na kościół klasztorny, być może z powodu rozmiarów lub zniszczenia i rozebrali, wznosząc na jego pozostałościach istniejącą do dziś świątynię.

więcej TUTAJ – serdecznie polecamy i dziękujemy za informację!