credencial, kredencjał, paszport pielgrzyma

Jest. Nasz. Polski. A nawet Małopolski. :)

Wielkie Dzięki Ks. Proboszczowi Józefowi Drabikowi z par. p.w. św. Jakuba w Brzesku, Pawłowi Plezi (TUTAJ) oraz Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie.

Credencial będzie dostępny w Klasztorze OO. Dominikanów w Sandomierzu.

„Credencial” to hiszpańskie słowo pochodzące od późnołacińskiego „credentia” – wiara, zaufanie. Wyraz ten był używany w XII wieku, aby wyrazić zaufanie do kogoś, a już w XIII wieku zaczął oznaczać rodzaj listu uwierzytelniającego. Współczesny credencial jest potwierdzeniem tożsamości osoby, która się nim legitymuje. Wskazuje, że wędruje on do grobu Św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Jest to dokument pielgrzyma, który pieszo, na rowerze lub konno zmierza do celu, jakim jest miejsce pochówku św. Jakuba Apostoła, ale którym staje się także sama Droga. Poświadczenie tożsamości i przebytej Drogi wymagane jest w miejscach noclegowych oraz w samym Santiago de Compostela, gdzie każdy kto przejdzie 100 km lub przejedzie 300 – otrzyma zaświadczenie od Arybiskupa tego miasta, zwane Compostelą.  Aby go otrzymać, należy zgłosić się w Santiago do Biura Pielgrzyma z credencialem wypełnionym zbieranymi w trakcie pielgrzymki pieczęciami.

Credenciale są różne, wydawane są przez wiele stowarzyszeń, bractw związanych z Drogami św. Jakuba. Warto pamiętać, że credencialem może być także zwykły notes…

credencial w notesie Jokubasa Turasa z Wilna

credencial hiszpański