Materiały z konferencji – jeszcze do nabycia!

Pielgrzymi_na_Drodze_Okladka

„PIELGRZYMI NA DRODZE ŚW. JAKUBA PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ”

Pod redakcją:
Franciszka Mroza, Iwony Hodorowicz
Jest to już druga publikacja skupiająca się na tematyce drogi św. Jakuba. Oddane do rąk Czytelnika wydawnictwo zawiera teksty trzynastu referatów wygłoszonych podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość”, która odbyła się w Częstochowie.
Pomimo różnic kulturowych i wyznaniowych oraz barier językowych, pielgrzymi nawiązują wspaniałe przyjaźnie. Uśmiech, dobre słowo, życzliwość, wzajemna pomoc i wspólna modlitwa podczas trudnej drogi łączą w jedną wspólnotę pielgrzymkową ponad sto tysięcy ludzi rocznie. Osoby, które przeszły szlak podkreślają, że wraca się z niego lepszym „umiera stary człowiek i rodzi się nowy”.
Książka str. 170
Kraków 2009
Cena: 20 zł

„DROGI ŚW. JAKUBA W POLSCE STAN BADAŃ I ORGANIZACJA”

Pod redakcją:
Antoniego Jackowskiego, Franciszka Mroza, Iwony Hodorowicz
Publikacja stanowi jedną z pierwszych w naszej literaturze próbę spojrzenia na problem Drogi św. Jakuba w Polsce zarówno od strony naukowej, jak i współczesnego kształtowania sieci tych szlaków. Oddane do rąk Czytelnika wydawnictwo zawiera teksty dwunastu referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji.
Szlak do grobu św. Jakuba Apostoła wykształcił się w średniowieczu i przetrwał w zasadzie bez większych zmian do dnia dzisiejszego. Przebiega niemal przez całą Europę, gromadząc na szlaku ponad sto tysięcy osób w ciągu roku.
Książka 130 str.
Kraków 2008
Cena: 12 zł

zamówienia: TUTAJ

Dział Współpracy i Promocji

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71, 34 -400 Nowy Targ

tel. 018 261 07 27

e-mail: promocja@ppwsz.edu.pl